Veľkú časť svojho života som bola posadnutá jedinečnosťou. Chcela som byť iná, výnimočná. Postupne sa táto potreba pretransformovala do túžby byť autentická. Pretože na rozdiel od jedinečnosti je autenticita slobodná. Oslobodená od potreby byť jedinečná a iná za každú cenu. Autentickosť znamená prijatie všetkých svojich častí, aj tých, ktoré nie sú výnimočné.

V zajatí podvedomých vzorcov

Každá z nás má iné (často podvedomé) stratégie toho, aby sme boli prijaté a milované. Tou mojou bola práve túžba byť výnimočná. Nech sú naše stratégie akékoľvek, iba nás zbytočne zväzujú. Prekážajú v tom, aby sme boli skutočne samé sebou.

Mnoho z nás žije v zajatí takýchto podvedomých vzorcov. Niekto možno túži zapadnúť a tak robí to, čo druhí ľudia, ďalší sa bojí odmietnutia, výsmechu, ďalší hľadá potvrdenie svojej hodnoty zvonku, pochvalu alebo inú formu lásky.

Tieto stratégie prijatia sú prirodzené, každá z nás ich má. Trik je v tom, vedome ich odhaľovať, byť k nim vedomá a v ideálnom prípade sa nimi nenechať ovládať. Dopriať si slobodu rozhodovania v súlade sama so sebou. Pretože ak sa rozhodujem z pozície strachu (strach z odmietnutia, z neprijatia, zo zlyhania, zo samoty…), tak sa nerozhodujem slobodne a uberám sa o možnosť výberu z celej palety prežitkov, ktoré život ponúka. 

Spoznaj samu seba, aby si sa mohla prijať

Prijať samu seba bol proces. A odhaliť túto stratégiu bolo pre mňa celkom šokujúce. Pretože to bol kabátik, ktorý mi sedel ako druhá koža! Naozaj som si myslela, že taká som. Uvedomila som si, že aj túžba byť za každú cenu iná, nevšedná, nie ako druhí ľudia, je zväzujúce. Pretože som si všetko prechádzala optikou, či je to dosť originálne a jediničené, či to nerobí príliš veľa ľudí. Ak je to príliš IN, príliš tuctové, tak to nechcem. Ale tým som sa okrádala o slobodu výberu, a vlastne som nebola autentická – aj keď som si myslela, že som!

Na druhú stranu, táto moja túžba byť jedinečná mi pomáhala robiť aj také rozhodnutia, ktoré boli nekonvenčné a odvážne (z pohľadu iných), a to mi pomohlo si naplniť rôzne sny a túžby. Takže to nebolo úplne naškodu.

Ale možno ma to v niektorých momentoch odradilo od rozhodnutí, ktoré by mohli byť pre mňa prospešné, alebo som prehliadla niektoré možnosti, pretože neboli dosť výnimočné. Ochudobňovala som sa o škálu možností, lebo som ich odmietala.

Rozhoduj sa slobodne

Ako vždy, ide o to nájsť balans, resp. nenechať nech nás ovláda strach z toho byť iná alebo v mojom prípade túžba po tom byť iná pri rozhodovaní, a je dobré si dať čas na rozhodnutie a poznať svoj rozhodovací dizajn. Teda, či sa rozhodujem srdcom, na základe intuície alebo nejako inak. Pomáha k tomu poznať samu seba a tiež sa vedieť spojiť sama so sebou. Ak viem, aká som, po čom túžim, aké strachy ma brzdia, tak to je prvý a dôležitý krok k tomu, aby som vykročila smerom k želanej zmene.

K poznaniu samej seba nádherne pomáha embodiment koučing. Netvrdím, že výlučne, ale pre mňa je to jedna z najefektívnejších metód, ktoré som doteraz vyskúšala. A tak ju vrelo odporúčam ďalej.

Embodiment je to spájaní sa sama so sebou, so všetkými svojimi časťami. Embodiment je prijatí samej seba. O prijatí emócií, o prijatí toho, čo je. O hlbokom sebapoznaní. A pomáha uvoľniť staré bloky, starchy, zamrznuté emócie a traumy, ktoré nás môžu blokovať práve v tom, aby sme sa rozhodovali úplne slobodne a v súlade.