FEMME

vedené meditácie v pohybe

FEMME

Female Embodiment Movement Meditation

★  je druh vedenej meditácie, ktorá spája prvky embodimentu s inuitívnym pohybom

vedie nás do nášho vnútra, aby sme sa mohli spojiť s našou inuíciou a vnútorným vedením

takto si môžeme odpovede na naše otázky nielen zvedomiť, ale si ich aj somaticky precítiť

a aktivovať tak náš najhlbší potenciál

Vedené meditácie v pohybe ti pomôžu sa viac naladiť na seba a nájsť to, čo práve potrebuješ.

Ako FEMME meditácie prebiehajú?

Počas meditácie hrá hudba a máš po celý čas zatvorené oči. Jednak preto, aby si sa dokázala ponoriť hlbšie do svojho vnútra a nevnímala rušivé vnemy zvonku, ale aj preto, aby si mala pocit bezpečia. Nemusíš sa obávať, čo si niekto pomyslí, či ťa niekto nesleduje, pretože každá žena je počas tohto procesu ponorená do seba =)

Počas celého procesu ťa sprevádzam hlasom, kladiem otázky, ale tak, aby si mala dostatok priestoru si odpovede a vnemy plno navnímať.
V meditácii pracujem s modelom 4 tiel  (naše telo sa skladá zo 4 rovnocenných častí: fyzické, mentálne, emocionálne a energetické), a využívam základné piliere embodimentu: všímavosť, pohyb, dych a zvuk.

Pri vytváraní konceptu vedených meditácií FEMME som sa inšpirovala technikami, ktoré som sa naučila na škole School of Embodied Arts u Jenny Ward, kde som získala svoju certifikáciu Femele Embodiment Coach. Jednou z týchto techník je aj Primal Feminine Flow, čo je druh intuitívneho pohybu na hlbšie prepojenie sama so sebou.
Metódu PFF som pretavila do podoby vedenej meditácie FEMME a obohatila o koučingové techniky.

V našom tele sa nachádzajú poklady, ku ktorým ani mnohokrát nemáme prístup z vedomej mysle,
a práve vďaka embodiment technikám a somatizácii ich vieme vyniesť na povrch,
a získať tak dôležité vhľady a uvedomenia.

Embodiment techniky nám tiež vedia pomôcť spracovať uviaznuté emócie, napätie v tele,
či odstrániť podvedomé vzorce a bloky.

Somatické precítenie v tele je často dôležitý krok, ktorý chýba k tomu, aby sme to,
čo si zvedomíme na úrovni mysle dokázali preniesť aj do praxe a reality.

Čím viac sa budeš prepájať so svojím telom, tým ľahšie sa naučíš rozumieť jeho rečí a uvedomovať si dôležité odkazy, ktoré pre teba má.

Práve mediácia v pohybe, ktorú som nazvala FEMME,  je skvelou príležitosťou si trénovať
zvyšovanie svojej senzitivity a všímavosti k svojmu telu a jeho hlbokej múdrosti.

Embodiment  Workshopy

Embodiment workshopy pod mojím vedením sú kombináciou:

  • ženských kruhov
  • intuitívych vedených meditácií v pohybe FEMME
  • a ďalších techník: vedené meditácie v pokoji, journaling, tanec, aktivity vo dvojiciach, tvorenie, atď., vždy podľa aktuálnej témy workshopu

Sú to prežitkové transformačné workshopy a vždy majú svoju ústrednú tému. Cieľom embodiment workshopov je previezť ťa hlbokým vnútorným prežitkom, tak, aby si si posvietila na svoje životné témy, získala nové uhly pohľadu a uvedomenia, ktoré ti pomôžu sa pohnúť vpred.

Embodiment workshopy prebiehajú spravidla naživo, trvajú cca 4 hodiny a sú vyskladané tak, aby si mala možnosť nájsť to, čo práve potrebuješ, a svoje uvedomenia a odpovede si hneď ukotviť vo svojom tele. Je to časopriestor, ktorý venuješ sama sebe. Naplno sa ponoríš do svojho vnútra. Prepojíš sa so svojím telom a venuješ si plnohodnotné chvíle pre svoje vyživenie.

Embodiment workshopy sú kombináciou všetkého, čo som sa doposiaľ naučila, nielen ako Female Embodiment Coach, ale aj ako Mama Rising Coach, sprievodkyňa ženských kruhov a Kňažka Živeny.
Zo všetkého som si vytiahla to, čo mi dáva najväčší zmysel a prináša (podľa mňa) najlepšie výsledky.

Embodiment workshopy nie sú ženské kruhy, aj keď majú prvky ženských kruhov: bezpečný priestor, úplné prijatie všetkého, čo účastníčka prežíva, bez posudzovania a odsudzovania, priestor na zdieľanie a byť videná a prijatá taká, aká som.

Teším sa, keď sa s tebou na  Embodiment workshopoch uvidím!