Som mamou dvoch malých bytostí, Dianky a Maxa. Materstvo bolo pre mňa obrovským portálom do môjho vnútra, doviedlo ma do takých hĺbok (niekedy doslovne), že som si to predtým ani nevedela predstaviť. Moja transformácia v mamu nebola ideálna a už vôbec nie dokonalá, a odštartovala moju ďalšiu cestu rozvoja, kurzov a hľadania samej seba. A doviedla ma až sem. Do momentu, kedy si už to, čo som sa naučila, nemôžem nechať iba pre seba. 

Pochopenie a prijatie matrescencie bolo pre mňa oslobodzujúce. Pretože som zistila, že všetko to, čo prežívam je normálne, že sa to nedeje len mne a že nie som pokazená. Viem, že nie som jediná, ktorá počas materstva prežívala vnútorne rozpoltenie, tlak na výkon a dokonalosť, vyčerpanie až vyhorenie, že nie som jediná žena, ktorá dovolila, aby vonkajší svet určoval moju hodnotu a ovplyvňoval to, ako som sa ako mama cítila a vnímala. 

Materstvo predstavuje obrovskú transformáciu v živote ženy.

Chcela by som, aby každá mama vedela, že:

  • mamou sa nestaneme zo dňa na deň, ale je to dlhodobý transformačný proces
  • materstvom sa zmení každá jedna oblasť nášho života, a častokrát vôbec nie tak, ako sme si to predstavovali 
  • tento proces sa volá matrescencia

Želám si, aby každá mama:

  • prijala svoju autenticitu v materstve
  • otvorila sa tejto transformačnej zmene a dokázala sa v nej zorientovať
  • materstvom prechádzala s ľahkosťou a radosťou

Na mojej ceste prijatia materstva a nájdenie samej seba som mala viacero úžasných sprievodkýň, a preto viem, aké dôležité je pochopenie a vzájomná ženská podpora. Keď cítite, že nechcete po ceste vašej premeny v mamu kráčať sama, rada vás budem na nej sprevádzať.
Budem sa na vás tešiť v mojich kurzoch alebo na osobných konzultáciách. 

S láskou,

Jana Boor