Predstav si miesto, kde prídeš a môžeš si vydýchnuť.
Pretože všetky svoje starosti a povinnosti zanecháš za dverami.
Miesto, kde môžeš zložiť všetky masky a byť iba sama sebou.
Miesto, kde sa nemusíš na nikoho hrať, kde si môžeš dovoliť byť naozaj autentická.
Miesto, kde si bezpodmienečne prijímaná, kde sa cítiš v bezpečí.
Miesto, kde môžeš vyjadriť svoj názor bez obáv z posudzovania, odsudzovania.
Miesto, v ktorom ti robia spoločnosť iné ženy, medzi ktorými nie je rivalita,
súťaženie ani porovnávanie.
Miesto, kde je každá za seba a pre seba, ale všetky sme si rovné.
Všetky sme jedno.

Takéto miesto existuje. Sú ním ženské kruhy. 

Znie to príliš „ezo“?

Ženské kruhy môžu byť totálne ezo alebo vôbec nie 🙂 Všetko záleží na sprievodkyni. Moje kruhy sú taký zlatý stred.

Na ženskom kruhu nevyzývame duchov ani démonov. Ani nerobíme nič neprístojné 🙂

Čo sa teda na takom ženskom kruhu deje?

Rozprávame sa, zdieľame na nejakú vopred určenú tému, zdieľame, ako to máme, čo sme zažili, prežili, čo cítime… Každá toľko, koľko chce. A vieš, že ak nechceš nemusíš hovoriť vôbec nič?

Nikto nikoho do ničoho nenúti. Veď sme predsa slobodné bytosti. Ak sa ti niektorej aktivity nechce, nemusíš ju robiť. Nie sme v škole, nie sme známkované za výkon.

Ženský kruh je tu pre teba. Aby si si oddýchla, na chvíľu zanechala za sebou vonkajší svet, starosti, deti, domácnosť, svokru a šéfa… Aby si vypla myšlienky a ponorila sa do seba svojho vnútra. Napríklad aj prostredníctvom rôznych relaxačných aktivít, ktoré tiež na kruhoch robievame. Môže to byť meditácia, vizualizácia, písanie, alebo čokoľvek, čo sa hodí k danej téme a čo ti pomôže sa uvoľniť a napojiť na svoju intuíciu.

A samozrejme tancujeme. Lebo tanec je super. A pomáha nám dostať sa z hlavy do tela.

Prečo by každá z nás mala chodiť na kruhy?

Nikomu nič neprikazujem 🙂 Ale verím, že každá žena potrebuje čas pre seba. Nie vždy si ho dokážeme vytvoriť v domácom prostredí alebo si nájsť čas počas dňa, kedy by sme sa venovali iba samé sebe a vyživili sa tak, ako to potrebujeme. A tiež si myslím, že nám chýba sesterstvo – kruh podporujúcich a bezpodmienečne prijímajúcich žien.

Možno zovšeobecňujem alebo preháňam. Možno máš dosť času pre seba a svoje vyživenie, a možno máš blízke priateľky, s ktorými sa môžeš naozaj do hĺbky porozprávať. Ja mám oboje. A napriek tomu ženské kruhy milujem. Kruhy sú v podstate také zážitkové stretnutia žien. A každý jeden kruh ma vždy obohatí, každý mi dá presne to, čo práve potrebujem 🙂 Či už je to iba príjemne strávený čas, zaujímavá myšlienka, ktorú som potrebovala počuť, oddych, inšpirácia alebo dôležitý AHA moment.

Posvätný ženský kruh

Hovorí sa, že ženské kruhy sú posvätným priestorom. A je to naozaj tak. Ženský kruh nie je len tak nejaký babinec, kde sa ženy prekrikujú a každá si chce na seba strhnúť pozornosť. Ženský kruh je priestor, v ktorom sa navzájom rešpektujeme, počúvame, prijímame. S otvoreným srdcom a mysľou. V kruhu sme si všetky rovné. A pritom každá z nás do kruhu prináša svoju esenciu a jedinečnosť. Neexistujú dva rovnaké kruhy. Každý je špeciálny. A to je na tom úžasné!

Ženské kruhy sú jednoducho magický časopriestor.
Príď sa o tom presvedčiť aj ty!