minikurz

Spokojná Mama

Chceš spoznať 3 jednoduché princípy, ako byť spokojnejšou mamou?

Chceš sa dozvedieť, čo je to hlas vnútornej zlej mamy a ako ho prestať počúvať?

Chceš odhaliť, v čom spočíva skutočná ženská silu?

Vstúp do minikurzu zdarma

Spokojná Mama 

Počas 3 dní ti odhalím 3 jednoduché princípy, ktoré vedú
k spokojnosti v materstve.

Každý deň ťa čaká lekcia s krátkym videom a pracovné listy
s otázkami na sebareflexiu.

Na to, aby si bola spokojnou mamou, nemusíš od základu meniť samu seba.
V minikurze zistíš, že všetko, čo potrebuješ, je už v tebe ♥